torsdag 2 januari 2014

Nio tak - varför så många?

Vår gård är en av de ursprungliga gårdarna i Gästre. Men den har säkert bytt ägare många gånger sedan 1200-talets Kungsby. Från början av 1900-talet tom 1974 ägdes den av familjen Gester (Gester är ett lokalt soldatnamn). Vi vill "utforska" gårdens historia, men har inte kommit så långt ännu.

Gammal karta över Gästre. Markerade vita är bostadshus som finns kvar idag. Nr 9 och 10 är vår gård - om du hittar?Redan då vi köpte 1990, tyckte vi - "för många hus"! Vi räknade efter hur många byggnader som ursprungligen hört till gården före avstyckningen 1987. Resultat - 27 st! Tänk att hålla efter alla takpannor, rödfärga väggar regelbundet, se till trasiga fönster, etc - vilken jättejobb! Och vår granne, som var ägare från mitten av 1970-talet till 1987, hade dessutom en egen gård, med många hus, att ta hand om. Men nu skall det handla om just våra "Nio tak" - vad är det för hus?

Kort summering - 3 bostadshus, 3 ekonomibyggnader, 2 timrade jordkällare och 1 garage. Dessutom erkänns - vi har byggt till en stor carport och ett växthus, samt rivit 2 utedass och 1 hönshus som alla tre var för dåliga att rädda. Jag nöjer mig med att berätta om 1 av de 3 bostadshusen denna gång. 
Det stora huset (som vi kallar "Gesters") byggdes ca 1856 - dvs före Laga Skiftet i Gästre. Att bygga nytt minskade risken att behöva flytta ut från byn, då det blev dyrare att kompensera ett nytt hus än ett gammalt nedslitet. Enligt Upplands-museet står huset på samma plats som en tidigare mangårdsbyggnad. Kanske blev då grundläggningen förenklad? Vi vet också att mycket byggmaterial är återanvänt - kanske från det gamla huset? Till detta återkommer jag då renoveringen framskrider. Ingen har bott i "Gesters" sedan 1974 och underhållet är klart eftersatt. Mycket är ursprungligt och det är ett fantastiskt hus, att med varsam hand, få återställa.

onsdag 1 januari 2014

Inget skryt - men Gästre är en unik by!

Byn är verkligen gammal. Här har människor bott sedan bronsåldern - kanske tom längre? Ett gammalt gravfält ligger naturskönt strax norr om vår gård. För drygt 800 år sedan var detta en kungsby och av 12 gårdar ägdes 11 av kronan (kungen). Namnet var då Gestilren och 1210 stod här en känd strid där bl a kung Sverker dog. Vann gjorde Erik, som i november 1210 blev Sveriges förste krönte kung. År 2010 hade vi därför ett stort 800-års jubileum av Striden i Gestilren med ca 4000 besökare - en dag vi i byn knappast glömmer!

Amatörteatern uppförde "Slaget vid Gestilren" på vår gräsmatta


Gästre växte till en av Upplands största byar. Vid Laga Skiftet på 1860-talet fanns 19 gårdar, varav 3 flyttades ut. Militärt var byn också ansvarig för hela 10 indelta grenadjärer (unikt i Sverige) - de bodde på små torp i Dunderbo. År 1906 kom järnvägen (Enköping-Heby-Runhällen) till byn, vilket satte igång en ny tillväxtboom med bl a bank, post, butik och mejeri. EHRJ var tyvärr en av Sveriges mest olönsamma järnvägar och lades ned helt 1968.

Järnvägsrälsen är borta, men magasinen finns kvar i Gästre
Idag finns tre verksamma jordbruk och i byn bor totalt 23 hushåll. De flesta pendlar till arbeten i Enköping, Stockholm, Uppsala och Västerås. Många gamla byggnader finns kvar och i Gästre finns mycket att upptäcka. Välkommen hit om du har vägarna förbi (Gästre ligger bara 500 meter från väg 70, 15 km norr om Enköping ).

Välkommen till Gästre